TimoKärkkäinen On paljon harhaa...

Eläkeläisille luvataan takuuhinnat asunnonmyyntiin, mitä miljoonalle sinkulle?

  • Eläkeläisille luvataan takuuhinnat asunnonmyyntiin, mitä miljoonalle sinkulle?
  • Köyhyys Suomessa asuntokunnittain, %:a, Lähde THL
    Köyhyys Suomessa asuntokunnittain, %:a, Lähde THL
  • Näin paljon vähemmän yksineläjälle jää käteen, Lähde: Tilastokeskus
    Näin paljon vähemmän yksineläjälle jää käteen, Lähde: Tilastokeskus

Eläkeläisille ja lapsiperheille on satanut mannaa taivaasta puoluejohtajien puheissa. Britanniassa yksin asuvien kotitalouksien osuus kaikista on päälle 30 %:a, Yhdysvalloissa alle 30 %:a. EU-maiden keskiarvo on 33 %:a. Suomessa se on yli 40 %:a. 350 000 yksineläjää elää köyhyysrajan alla. Heitä puolueet eivät edes mainitse näissä vaaleissa.

"Täytyy nopealla aikavälillä näiden ikäihmisten jotka on tehnyt kymmeniä vuosia töitä, maksanut sen asunnon, joka on menettänyt arvonsa, niiden ihmisten mahdollisuus päästä palveluiden piiriin on kiinni siitä, että asunnolle tulee joku arvo. Ja se täytyy yhteiskunnan auttaa siinä".

Havahduin keskiviikkoista MTV3:n vaalikeskustelua katsoessani, kun SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne laukaisi  tällaisen esityksen. Ja vielä "nopealla aikataululla".

Mitä? Valtion pitäisi tukea asunnonomistajia korvaamalla aidoilla euroilla virtuaalisen rahan, jonka he menettävät myydessään vanhan asuntonsa tappiolla ja ostaessaan uuden omistusasunnon, jonka heidän omaisensa perivät?

Rinteen ajatus sai kannatusta muilta puoluejohtajilta kunnes kokoomuksen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Petteri Orpo parahti "vähän nyt realismia, ei valtio voi alkaa 3 miljoonan ihmisen asuntoja lunastamaan".

Ilma on ollut sakeana puoluejohtajien lupauksia lisärahasta eläkeläisille ja lapsiperheille näissä vaaleissa. Ehdottomasti eniten euroja vaalikarjan kaukaloon on heitellyt SDP:n Rinne, mutta muut puolueet tulevat hyvänä kakkosena.

"100 euroa käteen kaikille alle 1400 euroa kuukaudessa tienaaville eläkeläisille (Antti Rinne)". "Eläkkeiden verotus saatava samalle viivalle palkanveron kanssa (Antti Rinne)". "Harrastustakuu lapsiperheille ja eläkeläisille (Antti Rinne)". "Pitkäaikaistyöttömät hoitamaan ikääntyneiden eläkeläisten kauppa-asiat (Antti Rinne)". "Korotus yksinhuoltajien lapsilisään (Li Andersson)". "Korotus takuueläkkeseen (Petteri Orpo)". "Eläkeläisille säännölliset ilmaiset terveystarkastukset (Juha Sipilä)". "Jokaiselle ikääntyneelle eläkeläiselle taataan lämmin ateria päivässä (Juha Sipilä)". "Korotus takuueläkkeeseen (Juha Sipilä)".  "Lapsilisät, vauvaraha, lapsitonni (Sari Essayah)”.

Torstaina Ylen vaalikeskustelussa Juha Sipilä meni eläkeläislupauksissa jo niin sekaisin, että lupasi ”vähentää eläketulovähennystä”, jonka kollegat nopsasti korjasivat ”lisätä”. Jari Sarasvuo uudelleentwiittasi keskustelun aikana ekonomisti Heikki Pursiaisen twiitin "Antti Rinne puhuu eläkkeistä silloinkin kun kyse on lapsista".

Joka kolmas yksineläjä elää köyhyysrajan alla, myös töissä olevilla on toimeentulo-ongelmia

Suomessa on yli miljoona yksin elävää ihmistä ja heistä 800 000 on työikäisiä kansalaisia. Heillä on selkeästi muuta väestöä enemmän toimeentulo-ongelmia. Silti en ole näissä vaaleissa kuullut enkä lukenut yhdestäkään puoluejohtajien keskustelusta tai haastattelusta, jossa olisi edes pohdittu yksin elävien asemaa saati esitetty politiikkatoimia.

Yli 40 prosenttia kotitalouksistamme on yksin elävien kotitalouksia. Kaupungeissa osuus on tätäkin suurempi. Esimerkiksi Helsingissä 60 prosenttia talouksista on sinkkutalouksia.

Keskimäärin yksineläjän vuosimenot ovat 20 366 euroa, kun samaan tuloluokkaan kuuluva pariskunta selviää yhdessä 25 094 euron menoilla.

Tilastokeskus selvitti vuonna 2012 kuinka paljon työssä käyville yksineläville ja pariskunnille jää käteen. Keskiarvotuloja vertailemalla selvisi, että pariskunnan euro on yksinelävän 25 senttiä. 35-65-vuotiaissa pariskunnan euro vastaa yksinelävän 34:ää senttiä.

Puolet asumistuesta menee yksin asuville.

Joka kolmas yksineläjä joutuu elämään köyhyysrajan alapuolella. EU:ssa keskimäärin joka neljäs yksieläjä on köyhyysrajan alla.

Yli 2/3 toimeentulotukea saavista kotitalouksista on yksin elävien talouksia. Esimerkiksi turkulaisten saamasta toimeentulotuesta puolet menee yksin eläville miehille. Joka kolmas turkulainen on yksin elävä.

Yksinasuvien miesten kuolleisuus on kolminkertainen ja naisten kaksinkertainen verrattuna naimisissa oleviin.

Valtaosa työikäisistä yksineläjistä on miehiä. Heitä on noin 400 000. Yksinasuvien miesten määrä on tuplaantunut reilussa 20 vuodessa.

Rinne lupasi hallituksessa muttei tehnyt mitään

Viime vaalien alla elokuussa 2014 SDP:n silloinen valtiovarainministeri Rinne ja koko sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä nostivat voimakkaasti esiin yksinelävien aseman Suomessa ja vaativat heidän ongelmiensa selvittämistä pikaisesti. Rinne lupasi, että "yksinasuvien tilanne nostetaan keskusteluun budjettiriihen yhteydessä", "vielä tällä vaalikaudella selvityksen siitä, miten yksinelävien asema voidaan huomioida esimerkiksi lainsäädännössä ja maksupolitiikassa" ja painotti vielä päälle "nykyinen hallituskin voi tehdä vielä jotain, sillä lakiesityksiä voi viedä eduskuntaan marraskuun loppuun asti".

Ei nostanut, ei selvittänyt, ei tehnyt lakiesityksiä.

Rinne toki totesi elokuussa myös, että "realistisempaa on kuitenkin yrittää tehdä pohjatyötä seuraavaa hallitusta varten". Muttei SDP senkään eteen mitään tehnyt.

Sipilä lupasi ja selvitti muttei tehnyt

Keskusta teki viime eduskuntavaaleihin jopa kokonaisen ohjelman yksin elävien aseman parantamisesta. Ohjelman laatimista johti Juha Sipilän hallituksessa myöhemmin peruspalveluministerin salkun saanut Juha Rehula.

"Keskusta haluaa nostaa yksineläjien väestöryhmän vahvemmin esiin päätöksenteossa sekä muistuttaa yksineläjien joukon moninaisuudesta", puolueen ohjelmassa linjattiin.

"Suomalaisen köyhyyden vähentäminen edellyttää erityisen huomion kiinnittämistä yksineläviin". "Yksin eläminen on merkittävä köyhyysriski, minkä nujertamiseksi perusturvan vahvistaminen ja työllisyyden edistäminen ovat tehokkaita ratkaisuja. Lisäksi Keskusta haluaa välttää sellaisia veroja, jotka kohdistuvat yksilön sijasta kotitalouteen".

Ohjelmassaan Keskusta esitti, että "verotuksen työasuntovähennysoikeus laajennettaisiin koskemaan myös yhden hengen talouksia".

Ei ole laajennettu. Vähennykseen ovat oikeutettuja yhä vain he, joilla kotipaikkakunnalle jää asumaan puoliso tai alaikäinen lapsi.

Ohjelmassaan Keskusta esitti, että "voisiko perintöverotusta muuttaa siten, että yksinelävällä olisi mahdollisuus testamentata varallisuuttaan läheiselleen erityisellä perusteella samalla perintöveroprosentilla kuin lasten ja puolison osalta on nyt mahdollista".

Ei ole selvitetty. Ei ole muutettu.

Lisäksi Keskusta lupasi hallitukseen päästessään "selvittää mahdollisuudet luoda takuueläkkeeseen yksineläjien korotusosa". Ei ole kuulunut.

Selvitys sentään tehtiin, mutta lukiko sitä kukaan

Yksin eläminen ei sinänsä ole köyhyysriski, mutta yksineläjä on haavoittuvampi kuin parisuhteessa tai perheen kanssa elävä. Yksinelävällä taloudellinen riski kohdistuu 100-prosenttisesti yhteen ihmiseen.Turvaverkko on olematon, jos yksinelävä jää työttömäksi tai sairastuu.

Yksineläjien köyhyyttä voidaan poistaa tehokkaasti: nostamalla perusturvaa kuten työmarkkinatukea, työttömän peruspäivärahaa ja takuueläkettä.

Helppo ja nopea tapa olisi työttömyysetuuden verotuksen laskeminen palkkatulon verotuksen tasolle. Esimerkiksi suhdanteen mukaan, määräaikaisesti korkean työttömyyden aikana.

Uudistus olisi valtiolle kustannusneutraali, sillä se mikä pienestä työttömyysetuudesta verotetaan joudutaan joka tapauksessa palauttamaan asumistukena ja toimeentulotukena. Hölmöläisten hommaa.

Työttömyysetuutta verotetaan nyt 2-kertaisesti vastaavaan palkkatuloon verrattuna. Suuri osa kansanedustajista ei edes tiedä verottavansa työttömiä 2-kertaisesti.

Näinhän poliitikot julistavat eläketulon kohdalla: he haluavat nostaa eläketulovähennyksen lähelle palkkatulovähennystä.

Hyvinvointisosiologian professori Juho Saari on sanonut: ”Meiltä puuttuu yhden ihmisen kotitalouden politiikka. Sosiaaliturvajärjestelmämme perustuu ajatukseen kahdesta henkilöstä samassa kotitaloudessa”

Hänen mukaansa Suomessa tuetaan voimakkaasti perheitä suhteessa yksinasuviin. Tyyppiesimerkki tästä on kotitalousvähennys, joka syrjii asumismuotoja ja kohdistuu suurituloisille ihmisille. Lisäksi se suosii kahden tulonsaajan kotitalouksia, sillä puolisoista molemmat voivat vähentää sen verotuksestaan täysimääräisenä.

Sipilän hallituksen ohjelmassa sovittiin yksinelävien huomioimisesta hallitusohjelmassa. Selvitys tehtiin hallituskauden jälkipuoliskolla ja se julkaistiin viime marraskuussa. Ovatkohan Juha Sipilä ja Antti Rinne lukeneet sen?

Selvityksessä esitetään varovaisesti muutamia toimia:

1. Yksin asutaan muita paljon useammin vuokralla, mutta verotus suosii tällä hetkellä omistusasumista vuokra-asumiseen nähden. Omistusasumisen verotuksen kiristäminen tai yksityisen vuokra-asumisen verotuksen keventäminen pienentäisi yksinasuvien asumiskustannuksia suhteessa muiden kotitalouksien asumiskustannuksiin ja siirtäisi suuremman osan verotaakasta muille kuin yksinasuville.

2. Aikuissosiaalityössä voisi olla yksinasuvien haasteita erityisesti tuntevia asiakaspalvelijoita. Tämä voisi helpottaa myös usein toistuvaa tunnetta siitä, että yksinasuvien ongelmia ei ymmärretä.

3. Toimeentulon osalta parhaiten yksinasuvien (kuin muidenkin) köyhyyteen vaikuttaisi ensisijaisten etujen parantaminen. Jossain tilanteessa etuudet ovat tällä hetkellä paremmat erikseen kuin yhdessä asuville.

Puolueilla vähän villoja näissä vaaleissa

Peruspalveluministeri Annika Saarikko on todennut aika hyvin: "Yksinasujilla ei ole omaa vahvaa etujärjestöä, eivätkä he muutenkaan pidä meteliä itsestään. Harva haluaa profiloida itsensä yksinasujaksi”.

Tiheälläkään kammalla ei puolueiden ohjelmista löydy lupauksia, joiden voi tulkita vaikuttavan yksin asuvilla tunnistettuihin ongelmiin.

SDP lupaa ohjelman, jolla asunnottomuus poistetaan 2020 -luvulla. Vasemmistoliitto lupaa "poistaa asunnottomuuden turvaamalla lailla jokaiselle oikeuden turvalliseen ja kohtuuhintaiseen asunnon".

Valitettavasti en voi antaa näille lupauksille arvoa. Jo vuosikymmeniä usealla hallituksella on ollut tavotteita ja ohjelmia asunnottomuuden poistamiseksi. Juuri mitään ei ole saavutettu. Keskeinen ongelma on, että asunnottomuutta voivat politiikalla ehkäistä kunnat, ei valtio. Ja jotkin kunnat toimivat, toiset eivät tee mitään.

Astetta uskottavampi on Vasemmistoliiton lupaus "alentaa asumisen hintaa neljän vuoden määräaikaisella vuokrankorotusjarrulla, joka hillitsee asumisen hinnan nousua kasvukeskuksissa". Saksassa on tämäntyyppinen järjestelmä. Suomessa se poistaisi tehokkaasti yksin elävien ongelmia erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös muissa suurissa kaupungeissa.

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän juhamyllarinen kuva
Juha Myllärinen

Vaikuttaa siltä, että poliittinen paikka tarkoittaa jakamista, ja jakamisoikeutta, ei niinkään yhtenäistä ja kestävää rakennetta, joka on toimiva, joka lähtökohdasta katsoen.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset