TimoKärkkäinen On paljon harhaa...

Sori siitä, sanoi ministeri Kiuru ja siirtyi kokoomuksen linjalle

  • Sori siitä, sanoi ministeri Kiuru ja siirtyi kokoomuksen linjalle
  • Ministeri Kiuru selittää hallituksen infossa, miksi vanhukset joutuvat odottamaan 0,7 lakia 6 vuotta.(Kuva: VN)
    Ministeri Kiuru selittää hallituksen infossa, miksi vanhukset joutuvat odottamaan 0,7 lakia 6 vuotta.(Kuva: VN)

Hyvät kaltoin kohdellut vanhukset, jaksakaa odottaa vielä 6 vuotta!

”Tällä vaalikaudella on kiinnitettävä parempaa huomiota lainvalmistelun laatuun sekä päätösten vaikutusarviointiin. On kuunneltava tutkittua tietoa. On kunnioitettava perustuslakia. Sanalla sanoen: on parempi tutkia kuin hutkia. Tällä tavoin voimme vahvistaa ihmisten luottamusta poliittiseen päätöksentekoon. Tämä on meidän kaikkien yhteinen tehtävämme puoluekirjaan katsomatta”, analysoi eduskunnan tuore puhemies Antti Rinne valtiopäivien avajaisissa 24. huhtikuuta.

3 kuukautta aiemmin eduskunnassa oli nähty suuri ja dramaattinen näytelmä vanhusten laitoshoidon henkilöstömitoituksen kirjaamisesta lakiin. Kansa oli järkyttynyt tiedotusvälineiden paljastamista yksityisten hoivalaitoksen törkeyksistä ja kaikki puolueet halusivat kerätä julkisuuspisteet asiasta.

Oppositio pilkkasi ja ajoi nurkkaan kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa, joka muista puolueista poiketen ei ollut suoralta kädeltä luvannut 0,7 –mitoitusta lakiin.

Osana hallituksen painostamista (ja julkisuuden hakemista) oppositio teki hallitukselle välikysymyksen vanhusten hoidon tilasta. Sen ensimmäinen allekirjoittaja oli SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin.

”Säästöjen sijaan hallituksella olisi mahdollisuus parantaa vanhustenhoidon tilaa. Vanhustenhoidon tilanteen korjaaminen ei voi jäädä odottamaan tulevaisuuden sote-ratkaisua. Ikääntyneiden ihmisten palvelutarpeisiin tulee vastata oikea-aikaisesti”.

Näin alkoi välikysymys.

Vielä vakuudeksi välikysymyksen varsinaisessa kysymysosiossa esitettiin peruspalveluministeri Annika Saarikolle tiukka suora kysymys: ”Onko hallitus valmis antamaan pikaisesti esityksen siitä, että riittävä hoitajamitoitus kirjataan lakiin?”

”Kokoomus ja terveysbisnesjätit pitävät Suomen eduskuntaa panttivankinaan”

Välikysymystä jätettäessä SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman arvosteli kokoomusta Helsingin Sanomien haastattelussa: ”Välikysymyksessä jokainen kansanedustaja pääsee ottamaan kantaa, haluvatko he parantaa vanhustenhoitoa tässä ja nyt vai pitävätkö kokoomus ja terveysbisnesjätit koko eduskuntaa panttivankinaan”.

Välikysymyskeskustelussa 6.2. 2019 Marin ryöpytti Orpoa ja kokoomusta: ”Mikään yksittäinen puolue tai monikansallinen yritys ei voi, eikä saa pitää panttivankina Suomen eduskuntaa”. Hän tarkoitti sitä, ettei kokoomus ollut valmis säätämään henkilöstömitoituksesta lailla, kuten koko muu eduskunta.

Hoitajamitoituksen edelliselle hallitukselle esitellyt oppositiokansanedustaja Maria Gutzenina vakuutti keskustelussa: ”Henkilöstömitoituksen sitominen lakiin ei aiheuta muutoksia niille toimijoille, jotka ovat tehneet tähänkin asti laadukasta hoivaa. Mutta moraalittomilta, rahanahneilta ja mustasydämisiltä se vie mahdollisuuden jatkaa pahan tekemistä.”

”Nyt on oikea aika, yhdellä virkkeellä, muutamassa tunnissa ”

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto korosti: ”Nyt on oikea aika päättää sitovasta hoitajamitoituksesta, kun näin laaja enemmistö eduskunnassa sitä kannattaa.” Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen säesti: ”Sitova hoitajamitoitus on saatava nyt lakiin”.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo yritti puolustautua Guzeninan ja Pekosen välihuutojen häiritsemänä:

”Seuraava hallitus, ketä siinä onkaan, voi hallitusohjelmaneuvotteluissa sopia uudesta vanhuspalvelulaista ja hakea sieltä sen tavan, sen parhaan mahdollisen nykyaikaisen tavan, millä määritellään hoitajien tarve. - - -Tehdään järkevä laki: siis tehdään huolellinen valmistelu, ja sen pohjalta päädymme parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun. - - -Meidän pitää kehittää omaishoitoa. Meidän pitää kiinnittää huomiota erityisesti aivan äärettömän tärkeisiin kotipalveluihin. - - Voi kunpa yksi luku ratkaisisi tämän ongelman, mutta se ei ratkaise kotipalveluongelmaa. Jos me säädämme 0,7, se tarkoittaa yli 4 000:ta hoitajaa heti. Meillä ei ole sitä. Sosiaalidemokraatitkaan eivät tienneet, mistä nämä hoitajat löytyvät. Jos se on velvoittavaa, on iso pelko minulla, että nämä hoitajat ovat pois kotipalveluista, tärkeistä kotipalveluista. Tehdään siis järkeviä ratkaisuja.”

Kaikkein eniten hoitajamitoituskeskusteluun löi vettä kiukaalle eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru, joka arvioi asian hoituvan muutaman tunnin työllä:

"Kuukaudessa saadaan ihmeitä aikaiseksi, jos poliittista tahtoa löytyy. Kysymys on vanhuspalvelulakiin tulevasta muutoksesta. Oletan, että yhdellä virkkeellä asia saataisiin kuntoon. Sotainvalidien laitoshoidon haitta-astetta saatiin laskettua alle kahdessa viikossa. Tämä olisi mahdollista myös nyt. Olen tutustunut aiheeseen. Vanhuspalvelulain 20. pykälän ensimmäisen momentin loppuun sopisi yksittäinen virke, jolla tämä (hoitajien) vähimmäismitoitus saataisiin kuntoon."

”Tässä on kyse muutaman tunnin työstä”.

”Olen kauhulla seurannut keskustelua”

Välikysymyksen jälkeen kuntien omat vanhustenhoidon asiantuntijat heräsivät kertomaan, ettei laitoshoidon hoitajamitoituksen sitominen lakiin ole yksinkertainen asia kunnissa.

Turun kaupungin kotipalvelujen johtaja sanoi Ylen haastattelussa: "Olen kauhulla seurannut tätä keskustelua, ymmärretäänkö ollenkaan mitä vaikutuksia tällä tulee olemaan kuntien kotihoidolle".

Kuntaliitto teki pikaisen kyselyn kuntajohtajille sekä sosiaali- ja terveyspalveluista, ikäihmisten palveluista, taloudesta ja rahoituksesta vastaaville johtajille. 1/2 heistä piti vanhuspalvelujen suurimpana ongelmana henkilöstön saatavuutta ja ¼ rahaa. 

Suuri huoli oli, että laitoshoidon henkilöstömitoituksen sitominen lakiin pakottaa kunnat siirtämään henkilöstöä kotihoidosta laitoshoitoon ja keskittämään uuden henkilöstön rekrytoinnin laitoshoitoon.

Kompromissi vesitti henkilöstömitoitusten lakiin viemisen 2012 – 2015

Kokoomus ja SDP olivat tehneet kesällä 2012 kompromissin, että henkilöstömitoituksista annetaan hallituksen asetus vuoden 2015 alusta, jos tilanne kaikissa hoitolaitoksissa ei siihen mennessä ole lain suositusten mukaisella tasolla.

Kun eduskunta joulukuussa 2012 hyväksyi vanhuspalvelulain, siihen ei kuitenkaan tullut kirjausta siitä, että hallitus voisi asetuksella määrätä henkilöstön mitoituksesta vanhusten laitoshoidossa. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mielestä asiasta pitäisi päättää laissa.

Hoitajamäärä jäi pelkäksi lain yhteydessä annetuksi eduskunnan poliittiseksi tahdonilmaisuksi, lakikielellä sanottuna lausumaksi.

Laki tuli voimaan kesällä 2013. Kun hoitajamitoituksen tarkasteluajankohta tuli vuoden 2014 lopussa, THL.n selvitys osoitti, etteivät suositukset henkilöstömääristä olleet toteutuneet. Vaadittu määrä henkilökuntaa oli 90 prosentissa hoitopaikkoja. Silloinen peruspalveluministeri Susanna Huovinen ilmoitti vievänsä vanhuspalvelulain muuttamisen hallitukseen.

Eduskunnan tahdonilmaus ei koskaan toteutunut.

Hallitus ei muuttanut lakia siten, että henkilöstömitoitukset olisivat sitovia. Asia kaatui kokoomuksen ja SDP:n jatkuvaan veriseen riitelyyn Alexander Stubbin hallituksessa, joka lopulta äänesti eduskunnassa kumoon omia lakiesityksiään. Samaten Stubbin hallitus päätti luopua vanhuspalvelulain muuttamisesta.

Kiuru siirtyi kokoomuksen linjalle päästyään ministeriksi

Kun uusi Antti Rinteen hallitus piti ensimmäisen tiedotustilaisuutensa 6.6. tasan 4 kuukautta myrskyisästä vanhuspalveluvälikysymyksestä, kuultiin suuri yllätys. Sanna Marin, Antti Lindtman, Pekka Haavisto ja Aino-Kaisa Pekonen olivat tehneet täydellisen takinkäännön. Heidän mielestään mitoituslakia ei tarvinnutkaan säätää heti.

Suurimman – jopa härskin – takinkäännön oli tehnyt uusi peruspalveluministeri Kiuru, joka oli 4 kuukautta aiemmin julistanut lain vaativan vain muutaman tunnin työn.

Ensin arvioi Rinne, että hoitajamitoitus olisi 0,7:ssä vuoden 2025 paikkeilla.

Sitten nousi ylös tuore peruspalveluministeri Kiuru ja laukaisi pommin:

”Siirtymäajan pitää olla tarpeeksi pitkä. Olemme suunnitelleet tiekarttaa hallitusohjelmaneuvotteluryhmässä olleessa ryhmässä tarpeeksi uskottavaksi liittyen myöskin asiantuntijatietoon, jota on olemassa. Kun mitoituksen tarkempi määrittely täytyy tehdä erityisen huolellisesti, se pitää laittaa osaksi vanhuspalvelulakia. Tältä osin en osaa tässä vaiheessa ennustaa, kuinka nopeasti vanhuspalvelulaki on mahdollista uudistaa. Ei ole kysymys vain ympärivuorokautisen hoivan mitoituksen parantamisesta, vaan joudumme myöskin katsomaan, mistä henkilökunta tulee. Siltä osin kotihoidon kuntoon laittaminen tulee tähän työhön mukaan, mikä vaikeuttaa tehtävän suorittamista ja tuo lisähaasteita.”

Heti valtaan päästyään Kiuru siis tuli täydellisesti linjalle, jolla Orpo puolustautui helmikuun välikysymyskeskustelussa! Linjalle, jonka hän oli haukkunut pohjamutiin.

Missä on moraali?

Minun mielestäni  0,7 olisi kyllä toteutettavissa heti. Suurin osa laitoksista (90 %:a) toteuttaa sen jo nyt ja isku olisi kovin yksityisiin hoivayrityksiin. Mutta juuri sitähän vaatimuksella haluttiin. Ajaa "moraalittomat, ahneet ja mustasydämiset" "monikansalliset terveysjätit" ahtaalle ja ulos vanhusten laitoshoidosta.

Nyt, kun pitäisi kantaa vastuuta, pestään kädet, vedotaan samoihin faktoihin ja asiantuntijoihin, jotka pari kuukautta sitten sivuutettiin ja sanotaan ihmisille "ei se ollutkaan mahdollista, sori siitä".

Minusta on käsittämätöntä, että jo viime vaalikaudella ja 4 kuukautta sitten oltiin valmiita säätämään 0,7 asetus voimaan heti, muttei nyt kun olisi kaikki valta ja koko eduskunnan tuki.

Jaan huolet siitä, mistä rahat, mistä tekijät, mitä tapahtuu kotipalveluille.

Mutta tunnetusti kuntia ei saa tällaisissa asioissa kuriin kuin pakolla. Suomessa olisi moni asia kuntapalveluissa paremmin, jos kunnanjohtajan voisi panna vankilaan.

Eniten minua harmittaa tiettyjen poliitikkojen heikko henkilökohtainen moraali. Jos ministeri ei vieläkään myönnä valehdelleensa 4 kuukautta sitten, hänen arvostelukykynsä pitää asettaa kyseenalaiseksi.

No, hänhän on vannonut toimivansa ”parhaan ymmärryksensä mukaan”. Se on sitten tällä tasolla.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

19Suosittele

19 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (30 kommenttia)

Käyttäjän 1203pl kuva
Pekka Lukkala

Takki hoivamitoituksessa kääntynyt totaalisesti 4 kk:ssa, eikä hävetä yhtään!

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Lukkala, en usko takin kääntyneen. Uskon, että äänestäjille vain valehdeltiin.

Käyttäjän IonMittler kuva
Ion Mittler

On meillä hauska täti, tuo täti tomera. Kun täti pääsee valtuustoon, on näky komea. Kas näin kääntyy takki, ja takki kääntyy näin. Kas näin kääntyy takki, ja takki kääntyy näin.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

SDP leikki vanhuslailla jo silloin kun Kataisen hallitus aloitti ns.sosiaali ja terveydenhoidon "uudistuksen"eli täydellisen turhanaikaisen sekoittamisen,niin ettei palveluja saanut enää kukaan(paitsi kelan kautta veronmaksajien rahoilla tuettu työterveys ja suojatyöpaikkalaiset,pankien ynm.yksityisillä vakuutuksilla kellä varaa jne. Yksityistäminen meni kaiken edelle.

Vähiten palveluja saavat enää ne vanhukset ja muut todella tarvitsevat.Perheiden lainmukaiset tukitoimet on nekin lakkautettu useassa kunnassa ja kaupungissa.Tekopyhyys paistaa SOS-lapsikylädaamien kerjuukapmanjoissa.Perhehoitoa vanhuksille keskustan tapaan,eli ray/veikkaus rahat huostabisneksen edunvalvontaan,ja omien taskuihin mm.vanhusasiavaltuutetun kokeilulla,joka haudattiin vähin äänin:ei tarpeen suomessa,kuten ei perustuslakituomioistuinkaan,tahi perhetuomioistuin,jollaiset on sivistysvaltioissa.

Kiuruhan se jo silloin siellä oli päsmäröimässä.Montako MILJOONAA on palanut konsulttien takamuksiin,ja paljonko näiden hukkasyöjien KOKOUSTAMISIIN verorahoilla.Siinä se tutkittava asia.Kun kaverien konsulttifirmoille maksetaan se 30 000 per.turhanaikainen sepustaminen niin verottajakaan ei pääse käsiksi.

Sitrahan tuottaa samaa tavaraa mitä milloin tilataan kenen tarpeisiin liukuhihnalta,tai joku omien gallupfirma.Veronmaksajien piikkiin tietysti.

Tämä suunpieksentä ja törkeä vanhusten ja perheiden,vammaisten jne.hyväksikäyttö vaaliaseena on irvokasta ja jatkuu näemmä edelleen.SDP lopetti perheidenkin lainmukaisten tukien ja oikeuksien puolustamisen 2006 kun tukittiin suut ministerin pallin avulla.Kävi näemmä sama juttu kaikkien näidenkin opportunistien kohdalla.

Pohjanoteraaus saarikko ja sanni.g.laasonen mestareidensa opetuslapset,joita ei kiinnostanut muu,kuin oman puolueen etujen ajaminen.Itla joka sai Nesteen osakkeita ,siinä on keskustalle ja sdp:lle selityksen paikka ,siinäkin.Mihin nämä daamit ovat saaneet upotettua kaikki rahat,joita on syydetty vuosikausia sosiaali ja terveydenhoitoon ,näihin vanhuspalveluiden ja perhepalveluiden ynm."moniammatillisten asiantuntijaryhmien -verkostoituneiden"ties minkä toimijoiden ja huuhaa psykologien,psykiatrien,neuvojien jne.verorahoilla puuhastelevien työpaikkoihin??!!!

Näillä rahoilla jotka on poltettu näiden hukkasyöjien elämisen ylläpitoon ja kokoustamisiin,"uudistuksiin" olisi koko suomi saanut kaikki tarvitsemansa palvelut.

Käyttäjän TeroLuostarinen kuva
Tero Luostarinen

On joo törkeäää.

ihan pas..aaaaa

Käyttäjän 1203pl kuva
Pekka Lukkala

"Asia saadaan kuntoon yhdellä virkkeellä lakitekstiin ja muutaman tunnin työllä"?

Mutta kuinkas sitten kävikään? Vain pari asiaa on vielä auki? Mistä hoitajat ja mistä rahoitus?

Käyttäjän MattiJuhani kuva
Matti Loikkanen

"Mistä hoitajat ja mistä rahoitus?" Näin on!

Vihreiden täytyy ensin pelastaa maailman väestö ilmastonmuutoksen tuhoilta.
Ehkä sen jälkeen rahaa jää vanhusten hoitamiseen. Halloo!

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen

Hollannissa ja Sveitsissä eutanasia on laillista. Mutta sekin tietenkin maksaa.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Eutanasia ei ole laillista Sveitsissä. Siellä tehdään avustettuja itsemurhia, joka Suomessakin on periaatteessa laillista. En tiedä, voisiko itsemurhaklinikan Suomeen perustaa.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Kärkkäinen, sanot, että hoitajamitoitus voidaan nostaa heti.

Oletetaan, että mitoitus määrättäisiin lakiin ja se sidottaisiin vaikkapa marraskuun alkuun, jolloin kaikissa hoivalaitoksissa tulisi olla tuo maaginen 0,7 hoitajaa / hoidettava.

Moni laitos ei kykene mitoitukseen ja joutuu lopettamaan toimintansa marraskuun alussa. Hoidettavat siirretään sen jälkeen kuntien vastuulle ja tuo maaginen 0,7 hoitajaa / hoidettava ei toteudu enää sielläkään.

Oletetaanpa vielä, että kunnat siirtävät kotihoidon työntekijöitä, jotta saadaan tuo maaginen 0,7 täyteen. Kotihoidossa ei mitoitus täyty tälläkään hetkellä ja kotihoidon asiakkaat jäävät heitteille. Suuri osa kotihoidon jatkuvassa hoitotarpeessa olevista asiakkaista joudutaan siirtämään hoivalaitoksiin tuon maagisen 0,7 -mitoituksen piiriin.

Vaikka kotihoidossa ei mitoitusta olekaan, kotihoidon mitoitukset liikkuvat 0,1 paikkeilla. Näiden siirtäminen laitospaikoille olisi todellinen älyn väläys.

Väität, että maaginen mitoitus voidaan toteuttaa heti. Selvitätkö, mistä saamme 2500 hoitajan resurssin irroitetuksi. Selvitä ensin, kuinka monta työtöntä hoitajaa Suomessa on.

Kiuru on nyt valitettavasti oikeassa. Poliittinen vastuu alkaa painaa vasta ministeriä, oppositiosta oli äärettömän helppoa huudella. Kokoomus voi nyt röyhistää rintaansa ja todeta olleensa koko ajan oikeassa, olleensa todellinen valtionhoitajapuolue. Se ei paljoa auta, kun äänestäjät uskoivat SDP:n kampanjaan ja lupauksiin.

Vaikka kyllä myös Marin tiesi välikysymyksen kirjoittaessaan, ettei hallituksella ollut mahdollisuutta toteuttaa tuota suurta unelmaa. Oppositiopoliitikko saattoi kuitenkin valehdella minkään estämättä. Ministeri ei voi.

Kirjoitin maaginen -sanan monta kertaa. Sanavalintani johtuu siitä, että mielestäni mitoitus pitäisi kyllä kirjata lakiin. Mutta se pitää määritellä asiakaskohtaisesti ja perustua todelliseen hoitotarpeeseen. Asiakaskohtainen hoitotarve olisi ainoa järkevä mitoitusperuste.

Itse epäilen, että koko vanhuskohun sylttytehdas sijaitsee SDP:n puoluetoimistolla. Lähinnä Superin hoitajat tehtailivat valituksia Valviraan urakalla loka-marraskuusta lähtien. Samalla valituksia vuodettiin lehdistön tietoon koko ajan kiihtyvällä tahdilla. Lehdistö tarttui asiaan lopulta joulukuussa. Perushoitajien valitusurakointi lopetettiin tammikuussa melko pian sen jälkeen kun Tehy jyrähti siitä, kun nämä kaikkien inhokiksi nousseet hoivayritykset irtisanoivat valitusten kohteina olleiden toimipisteiden, hoivalaitosten vastuullisia johtajia. Nämä sattuivat olemaan koulutukseltaan sairaanhoitajia ja olivat siis Tehyn jäseniä.

Oletko huomannut, ettei lehdistö kirjoittele juurikaan laiminlyönneistä?

Vaalit ovat ohi.

Käyttäjän KalervoNiementaus kuva
Kalervo Niementaus

K.N:" Lähinnä Superin hoitajat tehtailivat valituksia Valviraan urakalla loka-marraskuusta lähtien. "

Ja sillä välin kun Niemeläinen piehtaroi salaliittoteorioiden parissa, niin Yle uutisoi asiasta hieman toisella tavalla.

Mitä sitten tulee siihen lehdostön kirjoitteluun, niin ainakin itse olen ollut huomaavinani, että jokainen asia mikä mediassa esillä kestää aikansa. Jossain kohtaa sille kirjoittelulle vaan tulee loppu ja siirrytään seuraavan "uutisen" kimppuun.
Tässä nyt kuitenkin loppuun vielä yksi tapauksen tiimoilta ja tämän saman aviisin sivuilta, mikä tuli esiin ilman hakemista. Hakemalla varmaan lisääkin.
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/282641-poliisi-se...

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Niinpä, yksittäinen hoitaja nousi otsikoihin, mutta kyse oli pitkästä kampanjasta, jossa Super kehotti jäseniään pitämään ongelmia esillä. Parkatti nousi ikäänkuin kampanjan näkyvimmäksi hahmoksi, muttei Parkatti sentään yksin toiminut. Lehdistö ei kaivanut muita ongelmalaitoksia, vaan jokaisesta ongelmalaitoksesta oli valituksia valmiiksi Valvirassa. Suurin osa superilaisten hoitajien tekemänä.

Parkatin aloite sai kierroksia Superissa. Parkattihan ei itse valittanut Valviralle eikä ollut yhteydessä lehtiin. Super järjesteli asiat valmiiksi ja värväsi omassa jäsenlehdessään kaikkia hoitajiaan tehtailemaan valituksia. Parin kuukauden kampanja oli omiaan SDP:n vaalityön tukemiseen.

Huomasithan, ettei julkisista laitoksista kampanjoitu yhtään. Superin järjestölehdessä syksyllä terotettiin erityisesti sitä puolta.

Irja Röntynen

Krista Kiuru löytää vielä kaiken edestään! ” Ei ihminen sitä sanaa sano, joka ei tiellä vastaan tule”!

Juhana Jalava

Äänestäjän oikeusturva on kahdestakin syystä heikko.

Ensiksikin vaalien tulos noudattelee heikosti toteutunutta hallitusta. Kolmen kärjestä vain yksi on mukana.

Toiseksi vaikuttaa siltä, että kaikille puolueille tärkeämpää on valta ja ääneen lausumattomat tavoitteet kuin tavoitteet ja lupaukset, joita äänestäjille annetaan.

Jos vedotaan siihen, että politiikka on likaista eikä äänestäjän tule olla naiivi, niin onko äänestäjällä muuta vaihtoehtoa nousta käytäntöä vastaan kuin jättää äänestämättä?

Käyttäjän hoikanpoika kuva
Ari Mikkola

Eihän julkisetkaan hoitolaitokset täytä edes nyt nykyisiäkään hoitajamitoituksia. Puhumattakaan siitä että hoitopaikkoja ei ole riittävästi vaan kotiin hoidetaan laitospaikan tarvitsevia vanhuksia.

Asiahan on ollut julkisen puolen osalta tälläinen jo ainakin kymmenen vuotta, sitä ei vain ole tuotu julki koska kellään ei ole eikä tule olemaan ratkaisua eli siis rahaa tilanteen hoitamiseen.

Tiedän tuon parjatun yksityisen puolen hoitolaitoksen jonka johtaja sanoi että heillä on vuodeosastolle kuuluvia potilaita kolme kertaa ko kunnan vuodeosaston sänkymäärän verran. Heitä ei voi määrätä vuodeosastolle koska siellä ei ole yhtään tilaa..

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää

Demarit valehtelivat. Yllätyitkö?

Käyttäjän pasikarhunen9 kuva
Pasi Karhunen

Vaalien alla kaikki puolueet valehtelevat. Niitä valheita kutsutaan vaalilupauksiksi. Jos tämä tulee joillekin yllätyksenä niin suosittelen heille pikaista hakeutumista psykiatriseen hoitoon.

Käyttäjän EskoRiikonen kuva
Esko Riikonen

Sinne hoitoon voisi viedä myös jonkun lupaajan.

Käyttäjän pasikarhunen9 kuva
Pasi Karhunen Vastaus kommenttiin #21

Vaalilupauksiinkin voisi soveltaa vanhaa sananlaskua "ei tyhmä ole se, joka pyytää, vaan se, joka antaa".

Itse en muista sellaista tapahtuneen kertaakaan että hallitukseen päässeet eivät vaalien jälkeen olisi lupauksiaan pettäneet.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää Vastaus kommenttiin #22

Kyllähän aina joudutaan joustamaan, sitähän politiikka on. Demarit vain on siitä erilainen, että se pettää aina kaikkein keskeisimmät lupaukset. Voisi sanoa, että valehtelu on vahvasti läsnä demarien arvopohjassa.

Käyttäjän pasikarhunen9 kuva
Pasi Karhunen Vastaus kommenttiin #23

Demarit eivät eroa siinä suhteessa muista puolueista mitenkään.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää Vastaus kommenttiin #24

Eivät muut puolueet riko keskeisimpiä vaalilupauksiaan. Siinä demarit ovat ainutlaatuisia.

Käyttäjän pasikarhunen9 kuva
Pasi Karhunen Vastaus kommenttiin #25

Muistatko Kankaanpää mitä "SSS-miehet" lupasivat ennen 2015 vaaleja, ja miten vaalien jälkeen kävi? Esim. työttömyysturvan ja koulutuksen leikkaukset, Kreikan 3. tukipaketti, jota Persut ennen vaaleja vastustivat henkeen ja vereen ym.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää Vastaus kommenttiin #27

Kreikan tukipaketit olivat vaalilupauksia 2011. Silloin demarit pettivät ne takuuvatkutuksellaan. Koskaan emme saa tietää mitä persut olisivat tehneet.

Ei työttömyysturva ollut vaaliteemana 2015 hallituspuolueilla. Koulutuslupauksen kepulit ja kokkarit kyllä pettivät, mutta ei se ollut keskeinen teema.

Käyttäjän pasikarhunen9 kuva
Pasi Karhunen Vastaus kommenttiin #28

Kolmannesta tukipaketista päätti Sipilän hallitus, ja Soini oli kovin katuvainen: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/soini-kommento...

Työttömyysturva oli vaaliteemana ainakin Kepulla ja Kokoomuksella, molemmat halusivat lyhentää ansiosidonnaisen kestoa, joka toteutuikin. Lisäksi Sipilä sanoi maaliskuussa 2015 että eläkeläisten, lapsiperheiden, opiskelijoiden ja muiden tuensaajien euroista ei ole tarkoitus ottaa pois senttiäkään.

"– Kyllä, tasoa ei leikata, Sipilä vakuutti IS:lle."

https://www.is.fi/vaalit2015/art-2000000892862.html

Koulutuksen kehittäminen, tai ainakin se ettei siitä leikata oli myös kaikkien kolmen hallituspuolueen vaaliohjelmissa.

Käyttäjän Lumedemokratia kuva
Esa Heikkinen

Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku - alunperin arvostettu ja jo inflaation kärsinyt klishee mutta mielestäni aina ajankohtainen kun koemme pettymyksiä.

Meidän ehkä olisi pitänyt tietää. Meidän ehkä olisi pitänyt käyttää ääntämme viisaammin.

Mutta olisiko mikään muuttunut - arvokkaan vanhenemisen kuittaus julkisen sektorin vastuunpakoilulla ja sitäkautta "saatttohoidolla" (=hoidon puutteella) on mielestäni häpeällisin asia maailman onnellisimman kansan ja maailman vähiten korruptoidun yhteiskunnan onnelassa ja sen historiassa.

Oletukseni on että eduskuntavaalien lopputuloksesta huolimatta häpeällinen vanhustenhoidon tila olisi jatkunut -ja siis jatkuu- entiseen malliin. Suomen uljas kansanedustuslaitos liukuhihnatyyppisesti laatimine lakeineen pystyy näin takaamaan kansan hyvinvoinnin. Ja näin me jatkamme vuosikymmenestä toiseen, yksi kolmesta suuresta puolueesta on vuorollaan oppositiossa ja mikään ei muutu. Uudesta tulokkaasta eli PerusSuomalaisista en sano sanaakaan koska saan oletettavasti heti persuleiman otsaani.

Millähän tähän touhuun oikein saataisiin muutos?

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

Mielenkiintoinen blogiteksti! Suorat sitaatit oppositioedustajien viimetalvisista puheenvuoroista suorastaan hykerryttävät lukijaa nimenomaan siksi, että valta todellakin siirtyi näille kriitikoille muutama päivä sitten.

Niin: valta vaihtui. Eikö juuri se ole opposition tavoite, paljon paljon tärkeämpi kuin jokin abstrakti "hoitajamitoitus" jollain epäseksikkäällä "hoiva-alalla"?

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren

Olipa seikkaperäinen kirjoitus siis lastemme vanhuus on vaarassa.

Käyttäjän EskoRiikonen kuva
Esko Riikonen

Vaalit ovat menneet, ei ole enää demareilla kiirettä. Jokohan Marin on korjannut Koukkuniemen mitoituksen.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset